Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dominantou městské památkové zóny v městečku Luže je bývalý jezuitský kostel P. Marie na Chlumku, barokní svatyně, postavená v letech 1690-95 na uměle upraveném pahorku. Cennou památkou je i gotický a později přestavěný kostel sv. Bartoloměje, z r. 1542 a synagoga z r. 18. stol. Kolem Hamzovy dětské léčebny se dostaneme ke zřícenině hradu Košumberka, založeného na začátku 14. stol. a po požáru v r. 1573 přestavěného na renesanční zámek. V r. 1684 získali panství jezuité - a o zámek nejevili zájem. V objektu bydleli řemeslníci budující kostel, později tu bylo jen skladiště a sýpka. Areál chátral, až v letech 1922 až 1924 byl opraven. Dochovala se mohutná čtvercová věž, zbytky parkánové zdi s válcovými baštami a renesančního paláce. V budově purkrabství si prohlédneme sbírky vztahující se k dějinám hradu, ve sklepení paláce lapidárium kamenných plastik a architektonických článků. Stálá expozice se věnuje restaurátora V. V. Jeníčka.

Hodnocení   Vambouše  Námitky a rady 
Parkování    dá se zaparkovat u léčebny 
Dostupnost    dobrá a je to dokopečka 
Suvenýry odznak štítek na hůl  

uvnitř,  knihovna.luze@worldonline.cz

Úroveň prohlídky    zřícenina je volně přístupná a zámek je s průvodcem 
Občerstvení    dole ve městě 
Celkový  dojem    velmi dobrý  je to i pro   smajlik - 13

Zpustlý areál hradu a zámku Košumberku se v 19. stol. stal místem velkých táborů lidu. V roce 1868 bylo ovšem shromáždění zakázáno, a tak se uskutečnilo alespoň vystoupení pěveckých souborů. 

 

Mapa

www.kosumberk.cz

                                                   Otvírací doba

19. dubna - 1. června sobota, neděle a svátky: 10:00 - 17:00
2. června - 14. září denně mimo pondělí: 10:00 - 17:00
15. září - 28. října sobota, neděle a svátky: 10:00 - 17:00