Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hezké město leží v Příbramské pahorkatině v místech, kudy již v 10. stol. procházela Zlatá stezka z Bavor do Prahy. Jan Lucemburský využil výhodné polohy k postavení hradu, doloženého r. 1252, který se stal sídlem královského lovčího. Pod hradem vyrostla osada od r. 1321 trhová ves a od 15. stol. městečko. Díky častým průchodům vojsk v 16. stol. Dobříš zcela zpustla. V prostoru dnešního náměstí byla založena nová ves, kterou r. 1639 vypálili Švédové. Od roku 1630 patřila Mansfeldům. Bylo to období velkých bouří poddaných. Mocný rod Mansfeldů ovládal rozsáhlé panství, známé  i ,, dobříšskými bažanty a kapry". V okolí se těžila ruda, zpracovávaná do konce 19. stol. ve Staré Huti. Mansfeldové vybudovali zámek, r. 1775 přijali přídomek Colloredo a r. 1942 o panství přišli. Nacisté je vyvlastnili a zámek dali k dispzici říšskému protektorovi. Za druhé světové války působila v příhodném lesnatém okolí Dobříše řada partyzánských oddílů. V Dobříši bychom neměli přehlédnout ani další významné památky: hřbitovní kostel sv. Kříže z doby kolem r. 1600, přestavěný r. 1803 na hrobku se sochami sv. Judy Tadeáše a sv. Leonarda z 18. stol. na terase, kostel Nejs. Trojice z let 1791 až 1797, přestavěný novobarokně r. 1907, bývalou klasicistní radnici z r. 1821, sochu sv. Jana Nepomuckého z r. 1713, některé barokní domy na náměstí, kostel církve československé z 20. stol. či židovský hřbitov na vrchu Větrník.  

 

Hodnocení  Vambouše  Námitky a rady
Parkování    za chechtáky
Dostupnost   jen blb to nenajde 
Suvenýry    info centrum
Úroveň prohlídky    volně přístupno  
Občerstvení   velmi dobrý 
Celkový dojem    velmi dobrý

 www.mestodobris.cz 

Mapa

Font family: "BIGCITY-Normal" - Fonty a druhy písma zdarma ke stažení. Pokud není font "BIGCITY-Normal" Korektně zobrazen, použijte F5 (nebo CTRL+R), příp. Obnovit  

hrad, zámek, tvrz, hradiště  Dobříš 0,5km  restaurace, hostinec, kavárna  
         
         
       
 

 

     
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Dobříš-Mělník-Slaný