Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ploskovice

Stará ves se záznamech objevuje již ve 12. stol. - existovala tady johanitská komenda, přestavěná na tvrz a v 16. stol. na renesanční zámek. Objekt ale nevyhovoval, a tak na jeho místě vznikl barokní zámek podle návrhu O. Broggia, přestavěný v 19. stol. na letní sídlo penzionovaného rakouského císaře Ferdinanda. Objekt je veřejnosti přístupný - obdivovat můžeme mimo jiné interiéry s malbami J.Navrátila a štukami V. Levého, v suterénu je grotta ( umělá jeskyně ).

Hodnocení  Vambouše  Námitky a rady
Parkování  velké parkovište a zadáčo
Dostupnost   dobrá  
Suvenýry odznak připravte si chechtáky 
Úroveň prohlídky    s průvodcem 
Občerstvení   hned vedle zámku je malý krámek. 
Celkový dojem    velmi dobrý  
 

POVĚST

Překrásný barokní zámek s bohatou minulostí je obklopen rozlehlým parkem. V zámku je strašidelná jeskyně, v níž protéká voda. Za temných nocí se zde zjevují nejrůznější přízraky, strašidla a stvůry. Vypravuje se zde i o bájném rytíři Daliborovi z Kozojed, který se ujal zdejších vzbouřených poddaných. Vojsko však povstání potlačilo a Dalibor byl jako jejich vůdce zajat a uvězněn ve věži na Pražském hradě, kde jej prý naučila nouze housti. Roku 1498 byl popraven. Na zdejším zámku se snad zjevuje jedenkrát v roce Daliborův duch, který dohlíží na blaho svého lidu. Však navraťme se do dávných časů, kdy na zámku sídlili nejrůznější páni a rytíři. Tenkrát v Ploskovicích pobýval i loupeživý rytíř. Muž kruté povahy a drsného chování i tváře. Cesta k zámku je klikatá, a proto se zde mohl loupeživý rytíř mezi stromy dobře skrývat. Mnohokrát přepadl pocestné, jezdce na koních, ba i kočáry. Jednou, za horkého letního podvečera, projížděl Ploskovicemi kočár, v němž seděla bohatá hraběnka. Rytíř se ukryl za křovím a čekal na svou chvíli. Cesta byla v tom místě úzká a prudce se stáčela. Kočár musel jet proto pomaleji a právě tam loupeživý pán hraběnku přepadl.Kočího shodil z kozlíku a vyděšené ženě strhl z krku náhrdelník, sebral jí prsteny i všechny peníze, které měla u sebe. Hraběnka tenkrát rytíře proklela za jeho hříšné konání. Za prchajícím loupežníkem volala: "Bůh se ti za tvé činy odmění, tvá duše nikdy nenajde věčného klidu."
Jak pravila, tak se také stalo. Ve vysokém věku rytíř skonal a od těch dob bloudí v hodině půlnoční kolem cesty k zámku…

 www.zamek-ploskovice.cz/

  Mapa

Font family: "BIGCITY-Normal" - Fonty a druhy písma zdarma ke stažení. Pokud není font "BIGCITY-Normal" Korektně zobrazen, použijte F5 (nebo CTRL+R), příp. Obnovit  

město, městys   

Litoměřice 5,7km 

restaurace, hostinec, kavárna   
         
         
 

 

     
         
         
         
         

 

 

Náhledy fotografií ze složky Ploskovice