Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kliknutím na obrázek zavřete okno.

Někdy v průběhu první poloviny 14. století vznikl nevelký šlechtický hrad poprvé připomínaný koncem století jako majetek Mikuláše z Rabštejna. Na přelomu 14. a 15. století jej držel Mikuláš z Orle, po jehož smrti roku 1405 spadl na královskou komoru. O osudech hradu za husitských válek se nedochovaly žádné zprávy, v pramenech se znovu vyskytuje až roku 1437, kdy jej Jetřich z Orle prodal Hertvíkovi z Ostružna. Když Vilém z Ostružna roku 1450 opět hrad prodal Vaňku z Vlkanova, poprvé se uvádí pod jménem Rabštejnek. Již o sedm let později spadl opět jako odúmrť na královskou komoru a Ladislav Pohrobek jej daroval Petrovi Kdulincovi z Ostroměře. Od konce 15. století drželi hrad Šárovcové z Šárova, kteří jej roku 1540 prodali městu Chrudim. Chrudimští jej však nepodrželi dlouho, pro účast ve stavovském povstání roku 1547 přišla města o veškerý majetek a tak i Rabštejnek opět přešel do rukou královské komory. Ještě v listopadu téhož roku byl prodán do šlechtických rukou a po několikeré výměně jej roku 1575 koupil nejvyšší písař Bohuslav Mazanec z Frymburka, za nějž se o deset let později Rabštejnek připojený ke slatiňanskému panství poprvé připomíná jako pustý. Od roku 1595 drželi panství Karlíkové z Nežetic, kterým bylo pro účast ve stavovském povstání zabaveno. Po roce 1623, kdy jej královská komora odprodala, často střídalo majitele, v polovině 18. století bylo připojeno k panství nasavrckému. To koncem 18. století získali po vymřelých hrabatech ze Schönfeldu knížata z Auerspergu.
Za knížete Františka Josefa byly ve druhé polovině 19. století zříceniny starého hradu romanticky upraveny jako místo pobytu při loveckých výpravách panstva.

Hodnocení  Vamboušema  Námitky a rady 
Parkování    na lesní cestě 
Dostupnost    chaotická, zeptej  se místňáků. 
Suvenýry    to co si nafotíš 
Úrovň prohlídky    volně přístupno 
Občerstvení    to co máš v báglu 
Celkový dojem    dobrý 

 Škoda, velká škoda že se o tuto památku nikdo nestará. Cesta je trošku náročná (prý tam vede zelená značka), kterou my jsme  nenašli, ale při nálezu zříceniny jsme měli o to větší radost.        

 

          

 Mapa

  

 

 

Náhledy fotografií ze složky Zříceniny: Rabštejnek - Svojšice