Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kačina

Historie a současnost muzea

 


Zemědělské muzeum vzniklo v období příprav Jubilejní výstavy v roce 1891. Předměty, vystavené na této výstavě a na Národopisné výstavě r. 1895 vytvořily základ sbírek muzea. Před první světovou válkou působila na venkově četná Sdružení mládeže českého venkova, jež měla své muzejní odbory. V roce 1918 bylo Československé zemědělské muzeum založeno jako instituce s pevnou organizační strukturou. Během meziválečného období vybudovalo expozice v Praze v pavilonu v zahradě Kinských, v Brně, Opavě, Frýdku-Místku a také v Bratislavě a chystalo se i v Mukačevě. Při četných regionálních muzeích existovala okresní zemědělská muzea. V závěru meziválečného období začalo ČsZM současně s národním technickým muzeem na Letné budovat podle společného projektu novou budovu Zemědělského muzea, kterou však muselo začátkem okupace vyklidit okupantům. Sbírky sem byly přesunuty až po druhé světové válce.Záhy po Únoru 1948 bylo muzeum ze své budovy opět vypovězeno a náhradou dostalo zámky Kačina a část zámku Konopiště. Z tohoto zámku počátkem 60. Let své sbírky přesunulo na lovecký zámek Ohrada u Hluboké n.Vltavou a ve stejné době získalo i část prostor na zámku Lednice na Moravě. Na přelomu 80. A 90. Let získalo muzeum další výstavní a depozitární prostory ve Zdechovicích, Valticích a na Janově hradě. V roce 1994 byla muzeu vrácena zpět jeho původní budova v Praze na Letné. Vyklizeny však byly v roce 2001 prostory v Lednici, v roce 2002 Janův hrad a a v roce 2003 proběhlo stěhování sbírek ze Zdechovic do Čáslavi.

V současnosti je Muzeum na zámku Kačina odborným úsekem Národního zemědělského muzea, které se specializuje na výrobní činnosti odehrávající se ve venkovském prostoru. Zejména tedy na zemědělství a na životní styl jednotlivých vrstev venkovské společnosti. Jeho součástí je odloučené pracoviště mechanizace v Čáslavi.
Muzeum českého venkova se organizačně člení na oddělení péče o sbírky zahrnující jejich sběr, odborné vyhodnocení včetně jejich presentace, evidenci a konzervaci s jednotlivými dílnami a na úsek ekonomicko-správní.
Ředitelem Muzea českého venkova je PhDr. Pavel Novák, jeho zástupkyní pro odbornou činnost ing. V. Růžičková a zástupkyní pro ekonomiku ing. D. Strnadová. Vedoucí pracoviště Čáslav je ing. V. Michálek.