Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekMěstská památková rezervace. Románská falc (hrad) císaře Friedricha Barbarossy z.roku 1179 s expozicí. Soubor městských domů na náměstí, mj. známý Špalíček z 13. století. V Pachelbelově domě Chebské muzeum, v barokní radnici Galerie výtvarného umění.Klášter františkánů s kostelem Zvěstování P. Marie z 13.-14. století, klášter klaristek z 13století s barokním kostelem sv. Kláry z let 1708-11. Pozdně románský kostel sv. Mikuláše a Alžběty z počátku 13. století přestavěný goticky. Gotický, barokně přestavění klášter dominikánů s kostelem sv. Václava.Gotický kostel sv. Bartoloměje.

 

 

Mapa 

Znak města

(1) Město Cheb používá svůj historický znak, který potvrzuje historická práva a kontinuitu vývoje, dokazující zároveň významné postavení města v českých zemích. Vrací se tak k původní formě znaku z počátku 14.století, s barevným zvý­razněním od 16.století, který byl používán až do roku 1961.

(2) Znak města Chebu má tuto podobu: Tvoří jej dělený štít, v jehož dolní červené polovině je pětinásobná stříbrná mříž se šikmými a kosmými tyčemi. V horní zlaté polovině vyrůstá z dělící linky černá orlice s roztaženými křídly a hlavou otočenou heraldicky vpravo, tj. z čelního pohledu vlevo, ma­jící zlatý zobák a červený vyplazený jazyk. 

znak 

Font family: "BIGCITY-Normal" - Fonty a druhy písma zdarma ke stažení. Pokud není font "BIGCITY-Normal" Korektně zobrazen, použijte F5 (nebo CTRL+R), příp. Obnovit  

 

 

     
město, městys Cheb 0,0 km restaurace, hostinec, kavárna  
město, městys Františkovy Lázně 4,3km  restaurace, hostinec, kavárna   
hrad, zámek, tvrz, hradiště Seeberg   8,2 km  restaurace, hostinec, kavárna   
hrad, zámek, tvrz, hradiště Starý Rybník 8,8 km    
hrad, zámek, tvrz, hradiště

Vildštejn ve Skalné

9,7 km restaurace, hostinec, kavárna   
         
         
         
         
 

 

 

Hodnocení  Vambouše  Námitky a rady 
Parkování    žádný problém 
Dostupnost     všude jsou info tabule
suvenýry    informační centrum www.tic.mestocheb.cz.cz  
Úroveň prohlídky    je to krásné město, všude uklizeno opraveno  
Občerstvení     ceny jsou upraveny pro skopčáky ale dá se sehnat v polednim menu za  velmi dobrou cenu. 
Celkový dojem     moc krásný               město  
                                                         

www.mestocheb.cz    

 

Náhledy fotografií ze složky Františkovy Lázně-Cheb