Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrad byl založen rodem Ronovců koncem 13. století na ostrůvku řeky Ploučnice, která na svém středním toku vytváří celou řadu romantických meandrů a slepých ramen. První písemná zmínka pochází z roku 1277, kdy o hradě píše Čeněk z Lipé. Osudy hradu jsou úzce spjaty s historií města, které pravděpodobně nechal vystavět nejslavnější z rodu Ronovců, Jindřich z Lipé. Jindřich z Lipé roku 1319 prodává zdejší slibně se rozvíjející panství svým příbuzným Berkům z Dubé, ti hrad drží až do husitských válek. Roku 1426 byl však hrad a město dobit vojsky Jana Roháče z Dubé. Hrad poté slouží husitským vojskům jako nejsevernější základna k jejich výpadům do Lužice. Správy hradu a města se ujímají husitští hejtmani. Po skončení husitských válek hrad opanoval Zikmund Děčínský z Vartenberka a vypukl další konflikt, který vstoupil do dějin jako lužicko-vartenberská válka, během níž byl hrad s městem roku 1444 obsazen, tentokrát vojskem lužického Šestiměstí a poté předán Jindřichovi Berkovi z Dubé. V 16. století byl hrad přestavěn na zámek.Roku 1502 dochází k dělení Berkovského majetku na čtyři díly. Město Lipá i hrad jsou rozděleny na čtvrtiny, část tohoto majetku postupně získává rod Vartenberků. V 16. století tedy na hradě sídlí dva rody, jak tomu je až do roku 1591, kdy paní Kunhuta Berkovna skupuje druhou polovinu hradu. Posledním z Berků, který na hradě sídlil, je Adam Berka, vnuk paní Kunhuty. Umírá roku 1607. Jeho vdova Anna se dva roky poté provdala za Abrahama ze Salhauzenu a roku 1616 kupuje od své dcery Anny Marie hrad a panství, které zdědila po otci a nechává je přepsat na svého nového chotě. Oba manželé však ještě téhož roku umírají a majetek dědí Abrahamův bratr Volf. Tomu je však majetek roku 1620 zabaven pro účast na stavovském povstání. Po bitvě na Bílé hoře zámek a město skupuje jako konfiskát vojevůdce Albrecht z Valdštejna, ten přesouvá správu panství na Nový Zámek v nedalekých Zahrádkách. Hrad přestává být sídlem šlechty a pomalu chátrá. Ještě roku 1778, při manévrech „bramborové války“, zde poobědval císař Josef II. se svými generály Laudonem a Lascym, ale tím slavná historie hradu Lipý končí. V roce 1820 vypukl ve městě ničivý požár, který zachvátil i staré panské sídlo. V 19. století je hrad pronajímán a poté přestaven na cukrovar. Za německé okupace byla sice snaha hrad opravit a zpřístupnit, ale práce byly pro nedostatek peněz zastaveny. V únoru roku 1957 je hlavní zámecká budova z příkazu Národního výboru odstřelena. Celý areál poté řadu let chátrá a upadá v zapomnění.
V roce 1992 je zahájen rozsáhlý archeologický průzkum, ten přinesl překvapující poznatky o počátcích osídlení České Lípy a stavebně historickém vývoji tohoto panského sídla. Současně probíhají práce na rehabilitaci celého areálu.

 

 

Hodnocení  Vambouše  Námitky a rady 
Parkování    na náměstí za chechtáky
Dostupnost    všude jsou cedule 
Suvenýry štítek na hůl, mince   připravte si chechtáky 
Úroveň prohlídky    s průvodcem je hrad, zřícenina volně přístupná 
Občerstvení     ve městě 
Celkový dojem     velmi dobrý
www.kdcrystal.cz

 

  Mapa

Font family: "BIGCITY-Normal" - Fonty a druhy písma zdarma ke stažení. Pokud není font "BIGCITY-Normal" Korektně zobrazen, použijte F5 (nebo CTRL+R), příp. Obnovit  

hrad, zámek, tvrz, hradiště Sloup v Čechách 5,4 km     
hrad, zámek, tvrz, hradiště Jestřebí 8,3 km    
 

 

     
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 

 

 

Dominantou hradu je mohutná hradba s renesančním oknem a dvě branské věže. Na nádvoří si návštěvníci mohou prohlédnout základy útočiště věže, takzvaného bergfritu, ten patří spolu se základy středověkého srubu a pece k nejstarší vývojové fázi hradu odkryté archeologickým průzkumem. Z hlavní zámecké budovy se zachovaly unikátní gotické sklepy druhé poloviny 14. století, které jsou nádhernou ukázkou stavebního umění dřívějších mistrů.

 

Náhledy fotografií ze složky Vodní hrad Lipý