Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekZámek - původně tvrz a později gotický vodní hrad, jehož renesanční přestavbou od konce 15. a 16. stol. vzniklo rozlehlé šlechtické sídlo mocného rodu Pernštejnů. V r. 1560 Jaroslav z Pernštejna neudržel zadlužené statky a prodával - tak se zámek stal majetkem královské komory  ( a zůstal jím až do r. 1856 ) V zámku bydleli jen úředníci. Ve 20. letech 18. stol. jej barokně upravil F. M. Kaňka. Zámek sloužil různým účelům, od r. 1892 sem umístil sbírky Muzejní spolek v Pardubicích a v r. 1920 objekt odkoupil. Dlouhé roky byl zámek uzavřen a rekonstruován, dnes je přístupný veřejnosti - vidíme tu rytířské sály s cennými raně renesančními nástěnnými malbami, dále sbírky zbraní, českého skla, pohlednic. Při vstupu je bohatě zdobený renesanční portál z r. 1529, most pochází z r. 1541, v nádvoří jsou pozdně gotické arkády, průčelí zdobý sgrafita. 

 

Hodnocení Vambouše  Námitky a rady 
Parkování    parkoviště 
Dostupnost    všude jsou cedule jen blb to nenajde 
Suvenýry odznak 

 

 u vnitř zámku, info centrum
Úroveň prohlídky  

 

volně přístupno 
Občerstvení    žádný problém 
Celkový dojem 

 

velmi dobrý 

  www.vcm.cz

Při renesanční přestavbě pardubického zámku se poprvé u nás vlastně používaly panely - jakési prefabrikované keramické díly na některá ostění oken a dveří.  

 Systém rondelového opevnění pardubického zámku považují odborníci  za nejpokročilejší ze všech majetku Pernštejů a vrchol středoevropského hradního opevnění, ve kterém se uplatnil novověký způsob dělostřelecké obrany s využitím masivních zevních náspů ( rondelů ).  

 

Mapa