Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na protáhlém plochém vrcholu Louštína rozeznáváme typické prohlubně někdejších příkopů a náspů. Jsou to stopy opevnění halštatského hradiště z doby kolem roku 500 př. n. l., které bylo využíváno i v pozdější době laténské. Val byl zpevněn kamennou obezdívkou a opatřen dřevěnou palisádou. Soudí se, že hradiště nemohlo být trvale osídleno, neboť v blízkosti není vodní pramen. Tenhle problém se objevuje na mnoha podobných pravěkých lokalitách. Možná, že zásobování vodou řešili osadníci nějakou cisternou, do níž zachycovali dešťové srážky. Je však nepochybné, že hlavní jádro osídlení se drželo dna Řevničovské kotliny, kde podél Kačáku a prastaré dálkové obchodní cesty vznikla celá síť keltských řemeslnických osad. Hradiště na Louštíně pro ně mohlo sloužit jako strážní bod a útočiště v případě ohrožení. Možná bylo též jedním z kultovních míst. Do červena vypálená opuka, nalézaná při vykopávkách uvnitř valů, svědčí o tom, že dřevěné části opevnění shořely při mohutném požáru, patrně poté, co hradiště podlehlo náporu nepřátel. V 1. Polovině 13. století vznikl v prostoru zaniklého pravěkého opevnění hrad, nazvaný patrně podle tehdejší módy německy Leuchstein.

 

Hodnocení  Vambouše  Námitky a rady
Parkování    na lesní cestě jako houbaři.  
Dostupnost    můžete jít od Řevničova, nebo nechat auto u rybníku Bucek a od tam tud jít po modré na rozcestí kde je ukazatel.
Suvenýry    co nafotíš 
Úroveň prohlídky    volně přístupno 
Občerstvení    sváču do báglu
Celkový dojem     krásný výhled, pecka 

 Nejvyšší vrchol Džbánské pahorkatiny s nadmořskou výškou 537 m se vypíná asi 2,5 km jižně od Řevničova. V současné době je vyhledáván zejména pro svoji vyhlídku s neopakovatelným výhledem do krajiny. Z vrcholu Louštína můžete obdivovat téměř nedotčené lesní komplexy křivoklátska s výhledem na Brdy. Jelikož se jedná o výletní místo, které přitahuje turisty z celého rakovnicka, protkané trasami a cyklotrasami KČT spolu s naučnou stezkou a cyklotrasou LČR, nechaly na jeho vrcholu postavit Lesy ČR altán pro chvíle odpočinku. Louštín má zajímavou historii a je zmiňován již ve starých kronikách. Je úzce spjat s pověstí o vzniku Řevničova a na jeho vrcholu stával hrad, který záhy zpustl a jeho zřícenina posloužila v 19 století jako stavební mareriál na výstavbu oplocení Maxovy obory. Traduje se, že na jeho vrcholu rostl mohutný dub, z jehož koruny bylo vidět až na věže pražského hradu. Dnes je na vrcholu radiokomunikační věž, která není pro veřejnost přístupná. Výlet na Louštín rozhodně stojí za trochu námahy. Vydáte-li se cestou okolo hájenky Řevničovská lísa, můžete obdivovat mohutné, státem chráněné duby a místy ještě dobře patrné zbytky oborní zdi bývalé Maxovy obory.

 

 

Mapa

Font family: "BIGCITY-Normal" - Fonty a druhy písma zdarma ke stažení. Pokud není font "BIGCITY-Normal" Korektně zobrazen, použijte F5 (nebo CTRL+R), příp. Obnovit  

       

obec, osada  Krušovice                                                  1,8km

muzeum  Železniční muzeum Lužná u Rakovníka   2,4 km

obec, osada  Řevničov                                                               2,5km

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Džbán                                                                  7,3 km

město, městys  Rakovník                                                              7,7km

město, městys  Nové Strašecí                                                     8,8 km

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Pravda                                                                  9,7 km

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Žerotín                                                                 15,9km

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Křivoklát                                                              15,9 km

hrad, zámek, tvrz, hradiště   Ličkov                                                                   16,8 km

hrad, zámek, tvrz, hradiště  Jinčov                                                                     19,7km

 

 

 

 

 

 

 

Font family: "BIGCITY-Normal" - Fonty a druhy písma zdarma ke stažení. Pokud není font "BIGCITY-Normal" Korektně zobrazen, použijte F5 (nebo CTRL+R), příp. Obnovit  

hrad, zámek, tvrz, hradiště

Jinčov

4,1km

 

O Babinského pokladu na Louštíně

Doby, kdy se ještě nacházely porůznu poklady, jsou už dávno ty tam. Stalo prý se někdy okolo roku 1830, že byl nalezen zlatý a stříbrný poklad pod Louštínem u Krušovic. Tehdy poslal pivovarský sládek bednářskou chasu do knížecího lesa, aby se podívala po dubovém dříví. Toho bylo třeba pro výrobu a opravy beček, soudků a náčiní ve varně pivovaru. Dva volské potahy se pomalu sunuly kolem hájovny přes Srnec na úpatí Louštína. Tady rostly pěkné rovné duby, jejichž dříví bylo vhodné pro zhotovení hrubých desek pivovarských nádob. To se již k chase přidal hajný Vosyka, který měl za úkol změřit poražené stromy a předložit výkaz dřeva na lesní správu v Křivoklátě. Bednáři se dali do porážení vybraných stromů. Hajný stranou pokukoval po děvečkách z knížecího statku ve Třtici, které opodál hrabaly listí pro podestlání dobytku. Najednou se děvečky shlukly, začaly něco křičet a ukazovaly na zem do listí. Hajný k nim přiběhl a spatřil mezi hrabankou střepy nějaké nádoby mezi kterými probleskoval lesk zlaťáků. Hajný čeládku odehnal a začal penízky vyhrabávat ze steliva. Když už se mu zdálo, že vyhrabal všechny, vzal jedné z děveček šátek, zabalil do něj peníze a uháněl s nimi ke správci do Krušovic. Ten neváhal a nechal znovu místo pod Louštínem pečlivě prohledat. Ještě se našlo porůznu několik desítek mincí. Když vše správce spočítal, zjistil, že jich je celkem 694. Přepočteno na tehdejší platnou měnu to bylo 81 zlatých a 36 krejcarů. Slušný poklad.

Vrchnost byla zajedno, že peníze ukryl na Louštíně proslulý loupežník Babinský, který zde byl několikrát spatřen. Mezi lidmi se šuškalo, kolik pokladů má Babinský v lesích ukryto. Svůj lup si prý schovával pod velkými kameny, které se nalézají pod Louštínem. Povídalo se, že si dělával legraci z krušovických bab, které chodily do lesa s krosnou na dříví či na trávu. Ty si prý rády odpočinuly na velkých kamenech a protože to Babinský věděl, nastražil tam na ně ostré cvočky. Když babky dosedly na kámen i s plnými krosnami, napíchly si cvočky do zadnice tak, že si doma nemohly ani sednout ke stolu. Babinský se smál, až se za břicho popadal, ale vždy se babkám bohatě odměnil. Vynořil se za velkého smíchu z lesa a každé rozdal hrst drobných peněz. Není divu, že jednomu z louštínských kamenů se dodnes říká Babinský. Všechny jsou podkopané, jak zde lidé v pozdějších časech hledali ukryté poklady.
Babinský se zdržoval v křivoklátských lesích proto, že jeho dva kumpáni byli uvězněni na hradě Křivoklátě. Čekal, zda-li se jim podaří uprchnout. Poté, co oba při tvrdém výslechu zemřeli, opustil proslulý lupič náš kraj a už se v něm nikdy neukázal. Nakonec byl chycen a uvržen do vězení na brněnském Špilberku. Pokusil se o útěk, ale zlomil si nohu a zchroml. Uviděl v tom prst boží a dal se na pokání. A tak obávaný Babinský dožil v klášteře v Řepích u Prahy jako zahradník. Je pochován na tamním hřbitově za zdí, vedle hrobů zesnulých jeptišek. Lidová pověst udělala z Babinského hrdinu chudých. Dodnes se na jeho hrobě objevují čerstvé luční květiny - symbol chudých.
 

Náhledy fotografií ze složky Zříceniny Louštín-Žerotín